20110726

Μουνί γεμάτο αγκάθχια
fanzine
self - released
Well, I cannot be objective in this review, since K., who is responsible for this zine, is a new friend of mine...
Μουνί γεμάτο αγκάθχια (a cunt full of thorns) is a cut & paste perzine* including 16 A5, black & white, pages full of collages, poems and writings.
Its content encompasses the editor's personal thoughts and feelings upon every day life's subjects, with love and relationships being the hot topics.
Althought it is a zine that you can read in almost 15 minutes, it's definitely not the most easy-reading publication for your summer... The writings featured here are thought-provoking, filtered by a desperate and melancholic vibe, striving to fight depression. And they manage to do so!
I'm really happy when more and more people involved in the scene release fanzines like this one. After all, it's not just about music, it's so much more.
Reach K. at shotbythesystem(at)hotmail(dot)com and visit her music blog as well at: screaming-reality.tumblr.com

εγώ γεννήθηκα για να είμαι ερωτευμένη κι ίσωσ να είμαι η μόνη, ίσωσ κι όχι.
το είδα στα πάρτυ, το είδα στα μπαρ. όλοι ψάχνουν να κρύψουν την μοναξγια τουσ
σε εφήμερα κορμιά.

*perzines are a genre of zines; the 'per' meaning 'personal'. This term describes zines that are written about one's own personal experiences, opinions and observations.
www.mouni-gemato-agkathxia.tumblr.com