20110221

Όλοι στους δρόμους.
Η ουδετερότητα στο απόσπασμα.